Non se trata de rexeitar os vellos modos que seguen a funcionar;
trátase de non impedir o bo uso dos novos e aproveitar o seu potencial.