1º CFGS "Lab. de Análise e de Control de Calidade"
IES "A Sardiñeira" (A Coruña-España)