1º CFGM "Operacións de Laboratorio"

IES "A Sardiñeira" (A Coruña-España)

1º CFGS "Lab. de Análise e de Control de Calidade"

IES "A Sardiñeira" (A Coruña-España)

2º CFGS "Lab. de Análise e de Control de Calidade"

IES "A Sardiñeira" (A Coruña-España)