2º CFGM "Operacións de Laboratorio"
IES "A Sardiñeira" (A Coruña-España)