Ensaio de curso do módulo do mesmo nome correspondente ao Ciclo Superior de "Realización de Audipovisuais e Espectáculos"