• Smartphone en primeiro plano e cuaderno de notas como fondo

    Non se trata de rexeitar os vellos modos que seguen a funcionar;
    trátase de non impedir o bo uso dos novos e aproveitar o seu potencial.

Cursos dispoñíbeis

Boas prácticas na aplicación das TACs no EA das Ciencias da Natureza en Ensino Primario

Actividades recibidas dos formadores de Valentina.

Accede como invitado/convidado usando la clave WQ

Versión original puesta en la red en Abril 1997,
actualizada en Agosto 2001.
Copyright © 1995-98 Keith Nuthall.

Adaptado al castellano por Carlos de Paz con
el permiso de Poway Unified School District, Poway, CA.

Todos los derechos reservados.

Zona de proba para engadidos de Moodle. O desorden está case garantido, pero se queres botar un ollo usa SANDBOX como contrasinal para acceder como convidado.

En algúns casos, a dificultade de comprensión dun tema está no grao de abstracción que representa. Para iso son ideais os simuladores. Os simuladores permiten interactuar de xeito privilexiado cun modelo. ¿Por qué? porque permiten, primeiro, empezar a entender o concepto de modelo. Segundo, permite interactuar, modificar unha variable e ver como repercute no modelo. Terceiro, ao intercambiar comentarios na aula, todos teñen a mesma imaxe do modelo do que se fala. (recollido de Liliana Haydée Perini)

Accede como convidado usando VideoSL como contrasinal.