Oroxenizador

Un dos primeiros recursos de bioxeo. O vídeo foi gravado en formato analóxico hi8 en algún momento ente o ano 1994 e 1998. Leva publicado en Youtube desde 2007.

No vídeo amósase un simulador de movementos tectónicos que permite a creación de bloques de xeso con diferentes morfoloxías asociadas a eles. Foi feito usando un simple terrario de vidro e un par de planchas de madeira axustadas aos laterais. Como materiais usouse xeso tinguido con colorantes e papel hixiénico entre cada par de estratos.
Posteriormente fixouse o resultado (non recollido no vídeo) embebendo todo o bloque en auga e deixando fraguar.